Jogi közlemények

Cégadatok

E weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

KRKA Magyarország Kft Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet 1138 Budapest
e-mail elérhetőség: info.hu@krka.biz
cégjegyzékszám: 01-09-266456
bejegyezve Budapest Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
adószám: 10886342-2-41.
uniós adószám: 10886342-2-41.

Tárhelyszolgáltató neve: KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
székhely: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia
telefon: +386 7 331 21 11
e-mail: info@krka.biz 

A honlapon gyűjtendő személyes adatok tekintetében
Az adatkezelő: KRKA Magyarország Kft.
Kapcsolat: lásd fent 

Adatvédelmi tisztviselő: Podhorszki Katalin
Kapcsolat: dataprotection.officer.hu@krka.biz

Az adatfeldolgozó: T-media napredne komunikacije, d. o. o.
székhely: Trdinova 8, 8000 Novo mesto, Szlovénia
a kapcsolattartást szolgáló űrlap elérhetősége: www.tmedia.si

E weboldalak célja, hogy általános tájékoztatást nyújtsanak a Krka-ról, annak termékeiről és szolgáltatásairól.

Felhasználási feltételek

A Krka weboldalainak megnyitásakor, illetve azok böngészésekor Ön elfogadja az alábbiakban meghatározott korlátozásokat és felhasználási feltételeket. Amennyiben nem ért egyet az összes felhasználási feltétellel, úgy kérjük, ne használja e weboldalt. Javasoljuk, hogy időközönként keresse fel weboldalunkat, és olvassa el a hatályos Felhasználási feltételeket, illetve Adatvédelmi Szabályzatot, mivel azok jogilag kötelező erejűek.

A Krka honlapjának (www.krka.co.hu) kezelésére, felügyeletére és frissítésére Budapesten (Magyarország) kerül sor.

A Krka weboldalain szereplő információk és adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában (pl. hivatalos ajánlatok, promóciós anyagok stb. kiadása) azok nem alapoznak meg jogilag kötelező erejű kapcsolatokat, illetve nem szolgálják ilyen kapcsolatok létesítését.

A Krka weboldalain a Krka-val, annak termékeivel, szolgáltatásaival és értékpapírjaival kapcsolatosan közzétett információk nem értelmezhetők a termékekre, szolgáltatásokra, illetve értékpapírokra vonatkozó ajánlatként. A termékekkel és/vagy hatóanyagokkal kapcsolatosan a Krka weboldalain megjelenő információk csupán általános tájékoztatást nyújtanak a Krka Csoport teljes körű termékválasztékáról. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e tájékoztató – kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában – nem tekinthető ajánlatnak.

Valamely terméknek és/vagy hatóanyagnak a Krka weboldalain való feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Krka az adott terméket/hatóanyagot ténylegesen is forgalomba hozta vagy kínálta a honlap látogatója számára érdekes, illetve a honlapra történő belépés szerinti országban. Kérjük, tájékozódjon a Krka-nál, leányvállalatainál vagy külföldi képviseleti irodáinál a tekintetben, hogy az Ön érdeklődésére számot tartó terméket vagy hatóanyagot a Krka valóban forgalmazza-e, illetve eladásra kínálja-e az Ön országában.

Felelősség kizárása

Az oldalain megjelenő információk és adatok pontossága, valamint naprakészsége érdekében a Krka a weboldalakat kellő körültekintéssel alakította ki, és a továbbiakban is hasonlóképpen kíván eljárni. A tájékoztatás pontossága vagy teljes körűsége tekintetében azonban a Krka nem vállal felelősséget. A Krka fenntartja továbbá a jogot, hogy a jelenlegi weboldalak tartalmát bármikor és bármilyen módon, előzetes értesítés nélkül módosítsa, tekintet nélkül a változtatás okára. Az oldal felhasználói a közzétett adatokat kizárólag saját kockázatukra használhatják fel. A Krka, valamint a jelen weboldalak kialakításában és létrehozásában közreműködő jogi, illetve természetes személyek kifejezetten elhárítanak minden felelősséget és kötelezettséget a weboldalakon megjelenő információkhoz való hozzáféréssel, azok felhasználásával, a felhasználhatóság hiányával vagy a korlátozott felhasználhatósággal kapcsolatosan, továbbá az információk tartalmi hibái, illetve hiányosságai következtében esetlegesen bekövetkező károkért. A felelősség e kizárása nem alkalmazható olyan károk esetében, amikor a felelősség korlátozását törvény tiltja (pl. emberéletben okozott kár vagy egészségi károsodás, szándékosan okozott kár stb.).

A Krka honlapján nyújtott tájékoztatás semmiképpen sem tekinthető szakszerű orvosi tanácsadásnak, avagy útmutatónak valamely konkrét betegségnek a Krka termékeivel történő kezelésére vonatkozóan. A Krka termékeinek alkalmazása előtt kérjük, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Előfordulhat, hogy a Krka weboldalainak valamely felhasználója különféle információk közlésével reagál. E tekintetben a Krka minden felelősséget elhárít. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen információk nem bizalmas jellegűek és nem esnek szerzői jogi védelem hatálya alá. A Krka fenntartja a jogot, hogy az ilyen információkat – a személyes adatok felhasználása nélkül – szabadon felhasználja, nyilvánossá tegye és azokat harmadik féllel korlátozások nélkül közölje, az információ forrásának megnevezése nélkül. A Krka fenntartja továbbá a jogot a tekintetben is, hogy az ilyen információk tárgyát képező vagy azokban szereplő ötleteket, elképzeléseket, ismereteket, tapasztalatokat és technikákat (azonban nem kizárólagosan csak ezeket) felhasználja. Az ilyen információkat a Krka bármely, a saját belátása szerint megválasztott célból felhasználhatja.

Más weboldalakra mutató linkek

E weboldalak harmadik személyekről szóló információkat és harmadik személyek weboldalaihoz kapcsolódó linkeket is tartalmaznak. Amennyiben helyénvalónak ítéljük, ezeket megfelelően megjelöljük. A Krka nem ismeri harmadik felek honlapjainak tartalmát, ezért az ott közölt információkért felelősséget nem vállal.

Szellemi tulajdonjogok

A Krka weboldalain megjelenő összes információ és kép – a megfelelő törvényi keretek között – szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak. Az ezeken a weboldalakon közzétett dokumentumok másolása kizárólag nem kereskedelmi jellegű, illetve személyes célból megengedett, tiszteletben tartva a szerzői és az egyéb szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó fenti figyelmeztetéseket. A Krka kifejezett írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a weboldalakon található információk másolása, megjelenítése, letöltése, módosítása, sokszorosítása, illetve kereskedelmi célú, egyéb módon való terjesztése. Az ezen oldalakon megjelenő márkanevek, logók és védjegyek a Krka bejegyzett védjegyei, illetve olyanok, amelyek használatára a Krka jogosult.

Adatvédelmi szabályzat

Az irányadó törvényi szabályozás betartása Az (EU) 2016/679 Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR), valamint a személyes adatok védelméről szóló egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Krka fokozott elővigyázatossággal jár el a weboldalának felhasználóitól megszerzett információk és a felhasználók személyes adatai tekintetében. Az alábbiakban további tájékoztatót olvashat adatkezelési tevékenységünkről (a személyes adatok gyűjtésével, mentésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatban).

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk weboldalunkon?
Weboldalunk személyes adatok megadása nélkül is használható. Személyes adatainak megadását csak akkor kérjük, ha gyógyszer mellékhatásról tesz bejelentést valamely termékünkkel kapcsolatosan, illetve, amennyiben bejelentkezik a kizárólag orvosok és gyógyszerészek számára elérhető, vényköteles gyógyszerekről szóló tartalmat ismertető aloldalakra vagy álláshirdetésünkre jelentkezik.

Személyes adatok gyűjtésére kizárólag akkor kerül sor, ha azokat weboldalunkon található tartalomhoz való hozzáférés során kapjuk meg Öntől. Személyes adatainak gyűjtésére akkor is sor kerül, amikor Ön kitölti a Gyógyszer mellékhatás bejelentésére szolgáló formanyomtatványt, vagy álláshirdetésünkre jelentkezik és elküldi részünkre az önéletrajzát. Ezekben az esetekben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amíg azt vissza nem vonja. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyeknél a törvényi rendelkezések kizárják a törlést, vagy kifejezett hozzájárulását adta a hosszabb ideig történő adatkezeléshez.

Az Ön által részünkre elküldött személyes adatok mellett cookie-k („sütik”) segítségével is gyűjtünk információkat. Ilyen információ lehet az, hogy Ön milyen weboldalakat keres, illetve keresett fel a mi honlapunkról, valamint, hogy mennyi időt töltött el a weboldalunkon. Az Ön IP-címének utolsó három számjegyét azonnal anonimizáljuk, ezáltal hatékony módon megelőzhető, hogy ezen információ alapján Ön azonosítható legyen, éppen ezért személyes adatait ilyen esetben nem kezeljük. Ezeket az információkat felhasználhatnánk akár az Ön azonosítására is, azonban mi nem így járunk el.

Milyen célból kezeljük a weboldalunkon megadott adatokat?  Az Öntől kapott, illetve a cookie-k segítségével gyűjtött adatok a következő célból kezelhetők: statisztikai célokból, valamint a weboldal-felhasználók demográfiai jellemzőinek és érdeklődésének meghatározására, de kizárólag oly módon, hogy az adott személy ne legyen beazonosítható; szerverproblémák diagnosztizálására és weboldalunk felügyeletére; avagy – eltérő törvényi szabályozás hiányában – az Ön által igényelt, illetve jóváhagyott más egyéb célból (pl. jelentkezés valamely rendezvényünkre vagy bejelentkezés a kizárólag orvosok, gyógyszerészek számára elérhető, vényköteles gyógyszerekről szóló tartalmat ismertető aloldalra). Gyógyszer mellékhatás bejelentése esetén az adatok kezelésére a nemzeti, valamint az uniós jogszabályok által egyaránt meghatározott jogszabályi kötelezettségünk teljesítése céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben gyógyszer mellékhatást jelent be, akkor személyes adatait jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük. Az összes többi, fent említett adatkezelési tevékenység pl. a weboldalunk szakmai oldalakon történő regisztrációja során megadott adatok, a Krka által szervezett rendezvényekre történő regisztrációja során megadott adatok, cookie-k által gyűjtött személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön által egyértelműen kifejezett hozzájárulása.

Átadjuk-e az Ön személyes adatait más cégeknek? 
Az Ön személyes adataihoz kizárólag a Krka weboldalának üzemeltetéséért felelős megbízott cég férhet hozzá. E vállalattal a Krka egy a személyes adatok feldolgozására irányuló szerződést kötött; egyben szavatoljuk, hogy e szerződés a személyes adatok védelmére vonatkozó összes előírásnak eleget tesz. A Krka által ajánlott valamely rendezvényre történő jelentkezéskor a személyes adatokat a rendezvény szervezőjéhez továbbítjuk. Gyógyszer mellékhatás-bejelentés esetén – jogszabályi kötelezettségünk alapján – előfordulhat, hogy törvény kötelez minket arra, hogy az Ön személyes adatait a nemkívánatos gyógyszer mellékhatások bejelentése tekintetében illetékes harmadik félhez továbbítsuk.

Hol tároljuk a weboldalunkon keresztül kapott személyes adatokat? 
A személyes adatokat a saját magunk által üzemeltetett szervereinken tároljuk, helyileg az Európai Unió területén belül. Üzleti partnereink, akik egyes esetekben személyes adatok tárolását végzik részünkre, a védelem olyan szintjéről gondoskodnak, amely legalábbis megegyezik a Krka-nál általunk biztosított szinttel. A személyes adatokat semmilyen formában sem adjunk át harmadik felek részére, a Krka weboldalát üzemeltető cég, illetve a jogi hatóságok által előírt esetek kivételével.

Szakemberekhez kapcsolódó adatkezelés (orvosok, gyógyszerészek)

E weboldal egyes részei olyan információkat tartalmazhatnak, amelyekhez – az irányadó törvényi szabályozásnak megfelelően –, kizárólag orvosok, gyógyszerészek férhetnek hozzá. Ezért meg kell kapnunk azoknak az orvosoknak, gyógyszerészeknek az elérhetőségi és egyes személyes adatait, akik a gyógyszerekkel kapcsolatosan szakmai információkhoz szeretnének jutni. Ilyen esetben a személyes adatok mintegy garanciát nyújtanak a tekintetben, hogy weboldalunk tartalmának elérhetősége összhangban van a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályokkal. Az adatok hitelessége az érintett személyek kizárólagos felelőssége. Az elérhetőségi adatok az érintett személyekkel való, szükség szerinti és megfelelő kapcsolattartást szolgálják. A személyes és kapcsolattartási adatokat egyéb célra nem használjuk fel és azokat harmadik fél részére nem adjuk ki.

A kezelt adatok köre a szakemberek weboldalra történő regisztrációjához kapcsolódóan

Ön egyetért azzal, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalunk szakmai regisztrációs felületén az Ön által megadott személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, pecsétszám/ alapnyilvántartási szám, e-mail cím, jelszó) kezeljük, valamint elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott személyes adatok pontosságáért Ön a felelős.

Szakemberek regisztrációjához kapcsolódó adatkezelés célja:

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a következő célok miatt kezeljük és tároljuk:

 • kizárólag orvosok, gyógyszerészek tudjanak a szakmai oldalakra belépni
 • a szakemberek pecsétszámának/alapnyilvántartási számának ellenőrzése
 • visszaigazoló e-mail küldése a sikeres regisztrációról

Szakemberek regisztrációjához kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja és időtartama:

Az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, a hozzájárulásának visszavonásáig.

Gyógyszer mellékhatás bejelentésével kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre a gyógyszer mellékhatás bejelentéssel kapcsolatban:

Ön egyetért azzal, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a gyógyszer mellékhatás bejelentő felületén az Ön által megadott személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, bejelentő foglalkozása, beteg adatai: nem, életkor/születési dátum, tapasztalt mellékhatás, szedett gyógyszerek; indikáció, amelyre az adott gyógyszert szedte, allergiára, terhességre, szoptatásra, illetve egyéb krónikus betegségre vonatkozó adat) kezeljük, valamint elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott személyes adatok pontosságáért Ön a felelős.

Gyógyszer mellékhatás bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés célja:

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a következő célok miatt kezeljük és tároljuk:

 • gyógyszer mellékhatás bejelentése
 • automatikus válaszüzenet küldése e-mail-ben a gyógyszer mellékhatás bejelentéséről

Gyógyszer mellékhatás bejelentéséhez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja és időtartama:

Az Ön által megadott személyes adatokat a törvény által előírt jogi kötelezettségeink alapján kezeljük és tároljuk.

Álláshirdetésre elküldött pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre az álláshirdetésre elküldött pályázatokkal kapcsolatban:

Ön egyetért azzal, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, születési dátum, titulus, igazolványkép, e-mail cím, cím, telefonszám, munkatapasztalat, iskolai végzettség, anyanyelv, idegennyelv-ismeret, tanfolyamok, fizetési igény) kezeljük, valamint elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott személyes adatok pontosságáért Ön a felelős.

Álláshirdetésre elküldött pályázatokhoz kapcsolódó adatkezelés célja:

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a következő célok miatt kezeljük és tároljuk:

 • kapcsolatfelvétel
 • a megfelelő jelölt kiválasztása
 • személyzeti adminisztráció

Álláshirdetésre elküldött pályázatokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja és időtartama:

Az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, a hozzájárulásának visszavonásáig. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a törvényi rendelkezések kizárják a törlést, vagy Ön kifejezetten hozzájárult hosszabb tárolási időtartamhoz.

Amennyiben nincs Önnek megfelelő betöltetlen állásunk, önéletrajzát, személyes adatait elmenthetjük az adatbázisunkba abból a célból, hogy a jövőben megüresedő pozíciók esetében újra felülvizsgáljuk a lehetőségeket és amennyiben megfelelő állást tudunk Önnek felajánlani, újra felvegyük Önnel a kapcsolat. Álláshirdetésre elküldött pályázatokhoz kapcsolódó személyes adatait 5 évig tároljuk.

A hozzájárulás visszavonása

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonja. Ezt a következő e-mail címre küldött levelében teheti meg: dataprotection.officer.hu@krka.biz. Miután megkaptuk az adatkezelés visszavonására vonatkozó kérését, személyes adatainak kezelését -megszüntetjük.

Az Ön jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Önnel kapcsolatosan kezelt személyes adatok köréről, továbbá az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés és adattovábbítás korlátozásához. Ezen jogainak érvényesítéséhez, vagy további információ kéréséhez bármikor, indoklás nélkül felveheti velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen keresztül: dataprotection.officer.hu@krka.biz

Sütik

A süti kisméretű fájl, amely a webhelyre való első látogatásakor eltárolódik a számítógépén. A sütit küldő webhely felismeri ezt a fájlt, amikor legközelebb ismét ellátogat az adott webhelyre. Ennek a technológiának a célja a webhely működésének elősegítése és minél jobb felhasználói élmény biztosítása. A sütik nem számítanak veszélyesnek, és mindig vonatkozik rájuk valamilyen időkorlát.

Különféle célból használják őket: bejelentkezés egy adott rendszerbe, különféle tartalmak (pl. videók) megjelenítése a webhelyen, a látogatások statisztikai elemzése, a közösségi oldalak beépülő moduljainak támogatása, hirdetések futtatása.

A sütiken keresztül gyűjtött adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, demográfia információk gyűjtésére, a webhely látogatóinak érdeklődési körének meghatározására (de csak személyes azonosításra nem alkalmas módon), a szerver problémáinak diagnosztikájára, a webhely-adminisztrációval kapcsolatos teendőkhöz, valamint termékinformációk biztosításához.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik sütiket engedélyezi az eszközén.

Az összes süti elfogadásához kattintson Az összes süti elfogadása lehetőségre. A kiválasztott beállítások elmentéséhez kattintson a Beállítások mentése lehetőségre.

Feltétlenül szükséges sütik
Ezeket a sütiket a webhely megfelelő működése és az alapfunkciók biztosítása érdekében használjuk. Ezek szükségesek az alapvető felhasználói élményhez.

Süti

Cél

Lejárat idő

Vállalat

aspsession...

Munkamenet ID

Munkamenet

Krka

cookieu... 

Az Ön süti beállításai

1 év

Krka

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitikai sütik        
Ezek a sütik hozzájárulnak a felhasználói élményhez, és további funkciókat biztosítanak, ami más módon nem lenne lehetséges. A látogatók webhelyhasználatára vonatkozó információkat rögzítenek, elősegítve a webhely javítását és fejlesztését.

Süti

Cél

Lejárat idő

Vállalat

_ga

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

2 év

Google Analytics

_gat

A lekérési arány szabályozására szolgál.

1 perc

Google Analytics

_gid

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

1 nap

 

 

 

 

 

 

Hirdetési sütik         
Ezek a sütik a hirdetések személyre szabására szolgálnak.

Süti

Cél

Lejárat idő

Vállalat

_ym_uid

 

2 év

Yandex Metrica

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 év

Yandex Metrica

 

 

 

 

 

Közösségi oldalakhoz kapcsolódó sütik    
A közösségi oldalak sütik segítségével tudják megfelelően működtetni a beépülő moduljaikat. Ez lehetővé teszi a közösségi oldalakon való tartalommegosztást és az ismerősökkel való kommunikációt.

Süti

Cél

Lejárat idő

Vállalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érintett személyek jogai

A megfelelő adatkezelés mellett a Krka-nak az érintett személyekkel szemben közvetlen kötelezettsége is van. A GDPR-nak, valamint a személyes adatok védelme tekintetében irányadó többi jogszabálynak megfelelően a Krka egyebek mellett köteles biztosítani a következőket:

 • Minden érintett személy tájékoztatása a rá vonatkozó személyes adatokról, vagyis a személyes adatok általunk gyűjtött kategóriáiról, a személyes adatok gyűjtésének céljáról, a személyes adatok megőrzési idejéről, valamint arról, hogy személyes adataikat átadjuk-e másik fél részére
 • Hozzáférési jog az általunk kezelt személyes adatokhoz
 • Pontatlan személyes adatok helyesbítése;
 • Az összes személyes adat törlése, amennyiben teljesülnek a törlésre vonatkozó feltételek, pl. az érintett személy hozzájárulásának visszavonása esetén;
 • Adatkezelés korlátozása
 • Adathordozhatósághoz való jog
 • A személyes adatok további kezelése elleni tiltakozás
 • Korábbi személyes adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Igényt nyújthat be (tájékoztatáshoz, adatokhoz való hozzáférésre, adatok helyesbítésére, adattartalom törlésére, korábbi -, adatkezelés korlátozására és az adatkezelés tiltására, adathordozhatósághoz) és kérheti korábbi hozzájárulás visszavonását személyesen, vagy olyan dokumentummal, mely igazolja, hogy a megfelelő személy gyakorolja ezen jogokat. A személyes adatok jogosulatlan lekérdezés elleni védelme, valamint a személyes adatok pontosságának biztosítása a GDPR kulcsfontosságú célkitűzései között szerepelnek, ezért az érintett személyeknek el kell fogadniuk a Krka azonosításra vonatkozó előírását. Ellenkező esetben bárki kikérhetné mások személyes adatainak másolatát vagy kérhetné az adatok helyesbítését, ez pedig jogosulatlan adatközlést eredményezne, illetve pontatlan személyes adatok felhasználását jelentené.

Olyan esetekben, amikor az érintett személyek hozzájárulásukat elektronikus úton érkező kérésre adják meg, lehetővé kell tenni a hozzájárulás visszavonását és e-mail megerősítés útján el kell elvégezni az érintettek személyazonosságának ellenőrzését.

Az érintett személyek által benyújtott minden egyes kérelemmel foglalkoznunk kell és le kell folytatnunk a megfelelő eljárásokat, avagy értesíteni kell az érintetteket arról, hogy ez nem lehetséges és meg kell indokolni, hogy miért.

Kérelmét a következő e-mail címre tudja benyújtani: dataprotection.officer.hu@krka.biz

Joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) és bírósághoz fordulhat az adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen.

A Krka weboldalán közzétett Adatvédelmi szabályzat változásai

A Krka fenntartja a jogot a weboldalán közzétett Adatvédelmi szabályzat módosítására. Javasoljuk, hogy térjen vissza weboldalunkra és rendszeresen ellenőrizze azt. Az Adatvédelmi szabályzat jelentős változása esetén a weboldalunkon megfelelő értesítést teszünk közzé.

Biztonság

A Krka ISO 27001 tanúsítással rendelkező, technikai és szervezeti jellegű biztonsági óvintézkedéseket alkalmaz az adatok manipulálása, adatvesztése, megsemmisülése vagy jogosulatlan hozzáférése elleni védelme érdekében. Tisztában vagyunk a biztonság jelentőségével, éppen ezért az alapértelmezett módon van integrálva az összes rendszerünkbe és munkafolyamatunkba, beleértve a személyes adatokat tároló nyilvántartási rendszereket is. A nyilvántartási rendszerekkel folytatott tevékenységünk a legújabb technológiai megoldásokat és megközelítéseket alkalmazza, amelyek biztosítják a személyes adatok tárolásának és kezelésének lehetséges legmagasabb fokú védelmét (titkosítás, adathozzáférési szabályok, adathozzáférés nyilvántartása stb.). Infrastruktúránk segítségével gondoskodunk az adatoknak az összes fenyegetéssel szembeni, folyamatos védelméről, ideértve a vírusokat és az egyéb rosszindulatú kódokat is. Veszélyérzékelő rendszereket és eljárásokat alkalmazunk, melyek hozzájárulnak szolgáltatásaink hatékonyabb védelméhez, egyben biztosítják a nagyfokú biztonságot.

Kapcsolattartó személyek

Bármely probléma vagy kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk: info.hu@krka.biz.

Az internet folyamatos fejlődése szükségessé teszi Adatvédelmi nyilatkozatunk esetenkénti módosítását. Fenntartjuk a jogot, hogy megtegyük a szükség szerinti módosításokat.

Utoljára frissítve: 2021. április

© Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

KRKA