Jogi tájékoztató

A honlap használatának feltételei

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Krka Magyarország Kft., amely a Krka cégcsoport (továbbiakban: Krka) tagja. A Krka Magyarország Kft. (1036 Budapest, Pacsirtamező u. 5. I/3.) anyavállalata, a Krka, d. d. (Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia) Novo mestoban kezeli, felügyeli és frissíti ezeket a weboldalakat. A weboldalakat nemzetközi használatra szántuk. A Krka nem garantálja, hogy a közzétett adatok világszerte érvényesek és azt, hogy minden termék és szolgáltatás azonos formában, csomagolásban, illetve azonos feltételek mellett minden országban elérhető. A weboldalainkra történő belépés és böngészés során a felhasználó a saját országában irányadó jogszabályoknak köteles megfelelni.

E weboldalak célja, hogy általános tájékoztatást nyújtsanak a Krka-ról, annak termékeiről és szolgáltatásairól.

A Krka weboldalainak böngészésével Ön elfogadja a jelen dokumentumban meghatározott korlátozásokat és feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat végigolvasta-e vagy sem. A Jogi Tájékoztató nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól. Amennyiben e feltételeket Ön nem fogadja el, úgy ne használja a honlapot. Javasoljuk, hogy időközönként keresse fel weboldalunkat és ellenőrizze az Adatvédelmi szabályzatot, illetve a Jogi tájékoztatót, amelyek jogi értelemben kötelező érvényűek.

A honlapon megjelenő vállalati, vagy termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk jogi értelemben nem minősülnek ajánlatnak.

A Krka weboldalán szereplő információk, termékek és/vagy hatóanyagok megjelenítése kizárólag általános tájékoztatási célt szolgál. Fontos hangsúlyozni, hogy azok egyéb kifejezett jelzés hiányában nem tekinthetők ajánlatnak.

Felelősségi nyilatkozat

A Krka weboldalainak kialakításakor – az ott megjelenő adatok pontossága, naprakészsége és megfelelőségének biztosítása érdekében – kellő gondossággal köteles eljárni. Mindazonáltal a tájékoztatás pontosságáért, aktualitásáért és teljességéért a Krka nem vállal felelősséget. A Krka fenntartja továbbá a jogot, hogy e weboldalak tartalmát bármikor, bármely módon, előzetes értesítés nélkül módosítsa, tekintet nélkül a változtatás okára. A közzétett tartalmakat felhasználó személyek saját felelősségükre járnak el így. Ezért a Krka, valamint a weboldalak kialakításában és létrehozásában közreműködő jogi, illetve természetes személyek kifejezetten kizárnak minden felelősséget és kötelezettséget a weboldalakon megjelenő információkhoz való hozzáférés, azok felhasználása vagy azok felhasználásának hiánya, továbbá a tartalmukkal kapcsolatos hibák vagy hiányosságok következtében esetlegesen bekövetkező károkért.

A Krka weboldalán található egyes információk a Krka-termékekkel kapcsolatos általános adatok között is szerepelnek (Útmutató). Meghatározott termékekkel, és különösen a kizárólag a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerekkel kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés – a gyógyszerekre vonatkozó jogi szabályozás értelmében – korlátozott. A Krka honlapján közzétett, nem korlátozott hozzáférésű tájékoztatás kizárólag csupán a Krka egyes termékeinek általános bemutatására szolgál. Az ilyen tájékoztató csakis alapadatokat tartalmaz. Ennek megfelelően a Krka honlapján egy adott termékről szóló tájékoztató semmiképpen nem tekinthető szakszerű orvosi tanácsadásnak, avagy egy konkrét esetben a Krka termékeivel történő kezelésre vonatkozó útmutatónak. A termék használata előtt a beteg köteles kikérni orvosa vagy gyógyszerésze tanácsát.

Bármilyen, a jelen weboldalakhoz kapcsolódó elektronikus kommunikációra az adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadók. A Krka honlapját felkereső látogatók által megadott információk tartalmáért, valóságágáért, az adatközlés jogszerűségéért a Krka felelősséget nem vállal. Figyelmeztetjük a felhasználókat, hogy – a személyes adatokat ide nem értve –az ilyen elektronikus kommunikáció során megadott információ nem minősül bizalmasnak és védettnek. A Krka fenntartja a jogot, hogy az ilyen információkat szabadon, korlátozásmentesen felhasználja, terjessze és nyilvánosságra hozza, az információ forrásának megnevezése nélkül. A Krka fenntartja továbbá a jogot a tekintetben is, hogy az ilyen információk tárgyát képező vagy azokban szereplő ötleteket, elképzeléseket, ismereteket, tapasztalatokat és technikákat (és nem kizárólagosan) felhasználja. A Krka ezen információkat saját belátása szerint, bármely célból felhasználhatja.

Linkek más weboldalakra

A weboldalak harmadik személyekről szóló információkat és harmadik személyek weboldalaihoz kapcsolódó linkeket is tartalmaznak. Ahol megítélésünk szerint célszerű, e linkeket megfelelő figyelmeztetéssel látjuk el. Mindamellett a Krka a fenti, harmadik felek által megadott információkért nem tud felelősséget vállalni még akkor sem, ha a látogató a Krka honlapon található hivatkozással jutott az említett információk birtokába.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A honlapon megjelenő információk és képek – a megfelelő törvényi keretek között –szerzői jogi védelem alatt állnak. A honlapon közzétett dokumentumok másolása kizárólag nem kereskedelmi célból megengedett - tiszteletben tartva a szerzői és az egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos fenti figyelmeztetéseket -, továbbá tilos e dokumentumok átírása, sokszorosítása vagy kereskedelmi céllal történő, más módon való terjesztése. Az oldalakon megjelenő márkanevek és védjegyek a Krka bejegyzett védjegyei, illetve olyanok, amelyek használatára a Krka jogosult.

Adatvédelmi szabályzat

A személyes adatok védelméhez fűződő jog, a személyes adatok titokban tartása iránti elkötelezettsége jeleként a Krka kialakította adatvédelmi szabályzatát. A Krka számára fontos az Ön személyes adatainak biztonságos kezelése, ezért személyes adatait az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban kezeljük (beleértve, de nem kizárólagosan a magyar jogszabályokat, különösen a 2011. CXII. törvényt - a továbbiakban: „Info tv.”) és kérésére azokat adatkezelőnk törli/zárolja, helyesbíti vagy egyes adatkezelési műveletekre korlátozza, továbbá az Info tv. által meghatározott esetekben joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint bírósághoz fordulni.

Az alábbiakban ismertetjük a honlapunkkal összefüggő információgyűjtéssel, -megőrzéssel és -megsemmisítéssel kapcsolatos gyakorlatainkat.

Honlapunkat személyes adatai nélkül is használhatja, a személyes adatok megadása nem feltétele a honlap használatának.

Személyes adatokat csak abban az esetben gyűjtünk, ha Ön (a regisztráció alkalmával, vagy nyomtatványok kitöltése során, vagy e-mailben) adja meg nekünk. A honlapunkon keresztül gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésekről (az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbításokról stb.) bővebb tájékoztatás honlapunk azon oldalain találhat, ahol lehetősége nyílik személyes adatokat megadni számunkra. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben az Ön tájékozott hozzájárulása.

A Krka „cookies” (sütik) révén is gyűjthet információkat, amelyek tartalmazhatják azokat a weboldalakat, ahonnan a honlapunkhoz jutott el, illetve azokat a weboldalakat, amelyeket honlapunkon keresztül látogat, továbbá az IP címet és a weboldalon töltött látogatás hosszát. Ezeket az információkat a Krka nem használja fel a látogatók azonosítására.

A „cookies” révén gyűjtött adatokat és információkat kizárólag statisztikai adatok gyűjtésére használhatjuk fel (a látogató anonimitásának megőrzése mellett) a szerverünkkel kapcsolatos problémák diagnosztizálására és a weboldalunkkal kapcsolatos ügyek intézése céljából.

Abban az esetben, amikor az Ön adatait partnereinknek felé továbbítjuk (feltéve, hogy Ön ehhez előzetesen hozzájárult a termékeink és/vagy szolgáltatásink megismerése érdekében, illetve egyéb okok miatt), gondoskodunk arról, hogy partnereink az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járjanak el.

Az Ön személyes adatai a Krka-n belül maradnak, és azokat szervereinken tároljuk. Az Ön személyes adatait sem a Krka, sem a Krka partnerei semmilyen formában nem továbbíthatják kivéve, ha Ön ehhez hozzájárulását adja, illetve ha jogszabályban előírt kötelezettségünknek kell eleget tenni.

Ha bármilyen kérdése, kérése, kifogása, vagy észrevétele van az adatvédelmi szabályzattal vagy az oldalakon található információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az elérhetőségek valamelyikén:

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 3-11/a 4. lház 1. em.

E-mail cím: info.hu@krka.biz

„Cookies” (sütik)

A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet az Ön számítógépe küld, amikor meglátogat egy weboldalt. Azért használunk cookie-kat és néhány más módszert a látogatások mérésére, hogy segítsenek nyomon követni többek között azt, hogy mely tartalmakat illetve hányan látogatták. Ennek az eszköznek az alkalmazása során nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot a látogatókról, azok összesített formában jutnak el hozzánk. Ezen technológiák és információk lehetővé teszik számunkra, hogy javítsunk a honlapunkon és későbbi látogatásai során a weboldal emlékezzen az Ön készülékére.

Ön elfogadhatja, vagy elutasíthatja a cookie-kat. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Abban az esetben, ha le akarja tiltani a cookie-kat, úgy azt az internet böngésző beállításainak megváltoztatásával tudja megtenni.

A honlap használata során harmadik fél is küldhet cookie-t az Ön készülékére, ezek főként a Google Analytics cookie-jai; ezen cookie-k által gyűjtött adatokat a Google adatvédelmi gyakorlatával összhangban kezeljük.

Biztonsági intézkedések

Oldalainkon megtesszük a szükséges technikai és szervezeti biztonsági óvintézkedéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az on-line gyűjtött személyes adatok biztonságos kezelése érdekében tűzfallal és jelszóval is védett hálózatot használunk. Azonban felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos: a jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért a felhasználó felel. Bár nem tudjuk garantálni minden esetben az adatvesztést, az adatokkal kapcsolatos visszaélést, jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, megváltoztatást vagy megsemmisítést, megpróbáljuk megelőzni ezeket az eseményeket.

Az internet folyamatos fejlődése miatt szükség van arra, hogy a Jogi tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat alkalmanként frissítsük. Fenntartjuk magunknak ezen változtatás jogát amennyiben szükség van rá.

KRKA