Zanimivosti

Lajmska borelioza pri ljudeh

Lajmska borelioza je najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi. Bolezen se pojavlja sezonsko, največ obolenj je od maja do novembra. Je endemska bolezen, ki se pojavlja po vsej Sloveniji. Od leta 1986 jo spremljamo na podlagi obvezne prijave.

Pri ljudeh je bilo v letu 2008 prijavljenih 5160 primerov lajmske borelioze, kar je za 35 % več kot v letu 2007. V letu 2008 se trend nadaljuje.

Lajmska borelioza je enako kot klopni meningoencefalitis endemska bolezen, vendar se pojavlja tudi na območjih, kjer klopnega meningoencefalitisa običajno ni. Z bakterijo Borrelio burgdorferi so okuženi klopi na območju vse Slovenije, z virusom klopnega meningoencefalitisa pa le na nekaterih območjih.

Kot v večini prejšnjih let je bila najvišja incidenčna stopnja borelioze v letu 2008 v kranjski regiji (492,6/100.000) in v goriški regiji (385,6/100.000), najnižja pa v koprski regiji (174,3/100.000 prebivalcev).

Lajmska borelioza se pojavlja skozi vse leto. Vrh prijavljenih primerov je tako kot pri klopnem meningoencefalitisu v poletnih mesecih. Ker se bolezenski znaki oz. posamezni stadiji bolezni lahko pojavijo tudi več mesecev po okužbi, se primeri pojavljajo tudi zunaj sezone aktivnosti klopov.

Vir:
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2008, letno poročilo. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Prijavljeni primeri lymske borelioze, Slovenija, 2004 – 2008
Prijavljeni primeri lajmske borelioze, Slovenija, 2004–2008

Prijavljeni primeri lymske borelioze po regijah, Slovenija, 2007 – 2008
Prijavljeni primeri lajmske borelioze po regijah, Slovenija, 2007–2008

Incidenčna stopnja lymske borelioze po regijah, Slovenija, 2007 – 2008
Incidenčna stopnja lajmske borelioze po regijah, Slovenija, 2007–2008

Prijavljeni primeri lymske borelioze po mesecih, Slovenija, 2006 – 2008
Prijavljeni primeri lajmske borelioze po mesecih, Slovenija, 2006–2008

KRKA

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.