Teisiniai įspėjimai

Naudojimo sąlygos

Šio tinklalapio savininkas ir rengėjas yra UAB KRKA Lietuva, Krka grupės dalis (toliau - Krka). Krka valdo, prižiūri ir atnaujina Krka tinklalapį Novo mesto (Slovėnija). Šio tinklalapio puslapiai skirti pateikti bendrąją informaciją apie Krka kompaniją ir jos produktus.

Jei Jūs atidarote ar naršydami patenkate į bet kurį Krka tinklalapio puslapį, Jūs sutinkate su visais toliau pateikiamais apribojimais ir sąlygomis. Jei nesutinkate su naudojimo sąlygomis, šiuo tinklalapiu nesinaudokite. Mes Jums patariame reguliariai apsilankyti mūsų tinklalapyje ir perskaityti galiojančias Naudojimosi sąlygas bei Privatumo politiką, kurie yra teisiškai saistomi.

Krka tinklalapyje esanti informacija ir duomenys yra skirti tik informaciniams tikslams ir negali būti naudojami bet kokioms teisiškai saistomoms sąsajoms pagrįsti ar sukurti, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip (pvz., yra paskelbtas oficialus pasiūlymas, reklaminė medžiaga ar pan.).

Krka tinklalapyje paskelbta informacija apie Krka ir jos produktus neturi būti suprasta kaip siūlymas pirkti produktų. Krka tinklalapyje paskelbta informacija apie produktus ir (arba) veikliąsias medžiagas yra tik bendroji informacija apie Krka produktus apskritai. Atkreipkite dėmesį, kad ši informacija negali būti laikoma pasiūlymu, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip.

Atsakomybės atsisakymas

Tam, kad Krka tinklalapyje būtų užtikrintas informacijos tikslumas ir naujumas, Krka savo tinklalapius sukūrė atidžiai patikrinusi juose pateikiamą medžiagą ir taip planuoja elgtis ir ateityje. Vis dėlto Krka neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos tikslumo ir išsamumo. Be to, Krka pasilieka teisę bet kuriuo metu ir bet kaip keisti tinklalapio turinį nepriklausomai nuo priežasties ir be išankstinio įspėjimo. Tinklalapio naudotojai skelbiamus duomenis naudoja išimtinai savo rizika. Krka ir bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo, prisidedantis prie pateikiamo tinklalapio sukūrimo ir palaikymo, aiškiai atsisako bet kokių prievolių ir atsakomybės, susijusių su bet kokia žala, kuri gali kilti dėl šio tinklalapio informacijos priėjimo, naudojimo ar negalėjimo naudotis juo ir (arba) dėl bet kokios tinklalapio turinio klaidos ar bet kokio trūkumo, ar būti susijusi su jais.

Krka tinklalapyje pateikiama informacija jokiu būdu nėra skirta naudoti kaip profesionalus medicininis patarimas ar bet kokios ligos gydymo Krka produktais instrukcija. Prieš bet kokio Krka produkto vartojimą reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Gali atsitikti taip, kad bet koks Krka tinklalapio naudotojas gali nusiųsti atsakymą, pateikdamas įvairios informacijos. Krka neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės. Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija nėra konfidenciali ir jai netaikoma autorinių teisių apsauga. Krka pasilieka teisę laisvai naudoti tokią informaciją, ją platinti ir atskleisti bet kokiai kitai šaliai be jokių apribojimų bei naudoti nenurodant šaltinio. Be to, Krka pasilieka teisę naudoti idėjas, koncepcijas, žinias, patirtį ir techniką (tačiau ne tik tai), kurios yra pateikiamos bet kokioje tokioje informacijoje ar iš kurių tokia informacija gali būti sudaryta. Krka tokią informaciją gali naudoti savo nuožiūra bet kokiam pasirinktam tikslui.

Saitai į kitus tinklalapius

Be to, šio tinklalapio puslapiuose yra informacijos, gautos iš trečiųjų šalių, bei saitų į trečiųjų šalių tinklalapius. Jei bus manoma, kad reikia, šie saitai gali būti atitinkamai pažymėti. Krka nėra susipažinusi su trečiųjų šalių tinklalapių turiniu ir dėl to neprisiima jokios su tokia informacija susijusios atsakomybės.

Intelektualios nuosavybės teisės

Visa Krka tinklalapio puslapiuose esanti informacija ir paveikslėliai yra (teisiškai leistinose ribose) saugomi autorių teisių ir kitų intelektualinės nuosavybės teisių. Šio tinklalapio puslapiuose skelbiami dokumentai gali būti kopijuojami tik nekomerciniams ir asmeniniams tikslams, turi būti atsižvelgta į visas aukščiau minėtas pastabas dėl autorių teisių bei kitų intelektualinės nuosavybės teisių apsaugos. Šio tinklalapio puslapiuose esanti informacija negali būti kopijuojama, rodoma, atsisiunčiama, keičiama, atkuriama ar kitaip platinama komerciniams tikslams be aiškaus raštiško Krka sutikimo. Šiame tinklalapyje esantys prekiniai pavadinimai ir prekių ženklai yra registruoti Krka prekių ženklai arba turima teisė juos naudoti.

Privatumo politika

Krka ypač atidžiai rūpinasi iš tinklalapio naudotojų gautos informacijos bei jų asmens duomenų apsauga ir privatumu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Daugiau informacijos apie tokios informacijos rinkimą, saugojimą, naudojimą ir skleidimą pateikta žemiau.

Šiuo tinklalapiu galite naudotis nepateikdami savo asmens duomenų.

Mes kaupiame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums atsiunčiate elektroniniu paštu arba kurie yra gaunami kartu su užklausomis, reikalavimais ar panašiais atvejais, kai Jūs nusprendžiate mums persiųsti asmens duomenis.

Be duomenų, kuriuos mums atsiunčiate, mes renkame informaciją ir naudodami slapukus. Tokia informacija gali apimti tinklalapius, nukreipiančius į mūsų tinklalapį, tinklalapius, į kuriuos Jūs einate iš mūsų tinklalapio, Jūsų IP adresą ir buvimo mūsų tinklalapyje trukmę. Mes turime galimybę naudoti šią informaciją Jus identifikuoti, tačiau to nedarome.

Duomenys ir informacija, kuriuos Jūs mums atsiunčiate arba kuriuos mes gauname naudodami slapukus, gali būti naudojami tik toliau išvardytiems tikslams: statistikai (tačiau tik taip, kad Jūsų nebūtų įmanoma identifikuoti), mūsų serverio problemoms diagnozuoti ir tinklalapiui administruoti bei bet kuriems kitiems tikslams, kurių Jūs pareikalausite arba su jais sutiksite, nebent įstatymu bus numatyta kitaip.

Duomenis ir informaciją, kuriuos mums atsiųsite, Krka išsaugos ir naudos tik tiek laiko, kiek jos reikės tiems tikslams, kuriems šie duomenys ir informacija buvo rinkti.

Jūsų asmens duomenis Krka apdoros Lietuvoje ir Slovėnijoje. Jie bus saugomi Slovėnijoje mūsų valdomuose serveriuose. Mes užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenų apsauga atitiktų Europos Sąjungos, Slovėnijos ir Lietuvos (kur duomenys yra renkami ar apdorojami) įstatymus.

Tam tikrų duomenų tvarkymą mes galime perduoti savo verslo partneriams Slovėnijoje. Mes garantuojame, kad jie vykdys su asmens duomenų apsauga susijusių Jūsų šalies įstatymų reikalavimus. Nei Krka, nei mūsų verslo partneriai jokia forma neperduos Jūsų duomenų jokiai trečiajai šaliai ir į jokią trečią valstybę, nebent tam bus gautas Jūsų sutikimas arba to bus pareikalauta įstatymine tvarka.

Dėl asmens duomenų priėjimo, taisymo, blokavimo bei ištrynimo kviečiame kreiptis į mus toliau nurodytu adresu.

UAB KRKA Lietuva
Senasis Ukmergės kelias 4
Užubalių kaimas, Vilniaus r.
LT-14013 Vilnius
Lietuva

El. paštas: info.lt@krka.biz

Slapukai

Slapukai yra maži failai, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje, kai pirmą kartą apsilankote tinklalapyje. Kai tinklalapyje apsilankote dar kartą, iš slapukų yra gaunami duomenys ir tinklalapis slapukus atpažįsta. Šios technologijos ir tokios informacijos gavimo tikslas yra pagerinti tinklalapį ir Jūsų naudojimąsi juo.

Krka naudoja seanso slapukus ir nuolatinius slapukus, kurie yra saugomi Jūsų prietaise dar tam tikrą laiką po to, kai iš tinklalapio išeinate. Seanso slapukus mes naudojame tinklalapio lankytojams suskaičiuoti. Be to, mes naudojame ir nuolatinius slapukus, kurie yra gaunami iš kitų tinklalapių, tiksliau, reklaminius slapukus ir Google Analytics slapukus, kuriuos mes naudojame norėdami sužinoti, kaip Jūs vaikštote mūsų tinklalapyje, kokiu turiniu yra labiausiai domimasi ir kiek laiko praleidžiate susipažindami su tam tikru turiniu.

Slapukų pagalba gautus duomenis mes apdorojame statistiniams tikslams ir tik konsoliduota forma, kad Jūsų nebūtų galima identifikuoti, serverio problemoms diagnozuoti ir tinklalapiui administruoti bei Jus informuoti apie mūsų produktus ir paslaugas.

Dauguma naršyklių leidžia visus slapukus. Jūs galite ištrinti slapukus arba jų atsisakyti bet kuriuo metu. Jei norite savo prietaise ištrinti slapukus arba jų atsisakyti, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip Jūsų naršyklėje kontroliuoti slapukus, juos ištrinti arba jų atsisakyti, apsilankykite tinklalapyje www.aboutcookies.org.

Saugumo priemonės

Krka naudoja technines ir organizacines saugumo priemones, kad duomenys būtų apsaugoti nuo manipuliavimo, praradimo, destrukcijos ar neįgaliotų asmenų priėjimo. Siekiant užtikrinti prisijungus renkamų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, mes naudojame duomenų tinklus, kurie, be kitų priemonių, yra apsaugoti industrinius standartus atitinkančia užkarda ir slaptažodžiu. Dirbdami su asmens duomenimis, mes imamės pagrįstų priemonių, kad informacija nebūtų prarasta, neturint įgaliojimo prieita, atskleista, pakeista ar sugadinta. Nors negalime garantuoti, kad duomenys bet kokiu būdu nebus prarasti, netinkamai panaudoti, neturint įgaliojimo prieiti, atskleisti, pakeisti ar sugadinti, mes stengiamės užkirsti tam kelią.

Nuolatinė interneto raida reikalauja, kad mūsų Naudojimo sąlygos ir Privatumo politika kartais būtų koreguojami. Mes pasiliekame teisę prireikus atlikti keitimus.

Paskutinis atnaujinimas - 2013m. birželio mėn.

KRKA