Užitečné informace

Klíšťata

 • Sezona klíšťat v přirozeném prostředí je rok od roku delší, zčásti též v důsledku změn klimatu.
 • Klíšťata jsou aktivnější při teplotě prostředí nad 4 až 5 °C.
 • Je důležité, aby přípravky zlikvidovaly přichycené klíště tak rychle, aby došlo k co největšímu snížení možnosti přenosu chorob. K přenosu Borelie je obvykle zapotřebí čtyřicet osm hodin.

Fipronil

 • Jedinečný mechanizmus působení léčiva umožní po lokální aplikaci jeho rozšíření po celém těle zvířete.
 • Výskyt fipronilu se omezuje na lipidové komponenty kůže a chlupové folikuly. Z folikulů se neustále uvolňuje na kůži a srst, čímž je zajištěno stálé a dlouhodobé působení.
 • Fipronil se nanáší na jedno místo, u psů před lopatky a u koček mezi lopatky.
 • Pro lepší ochranu před napadením klíšťaty je nutné pravidelné užívání fipronilu ve 4-týdenních intervalech.
 • Po dobu 2 dnů po nanesení fipronilu by se psům nemělo dovolit plavat ve vodních tocích.
 • Jednotlivá klíšťata se mohou přisát i přes používání fipronilu, proto nelze za nepříznivých podmínek zcela vyloučit přenos infekčních onemocnění.
 • U koček se fipronil po aplikaci nevstřebává kůží, není tedy v organizmu metabolizován. U psů je míra vstřebávání kůží malá.
 • Fipronil je přítomen na světovém trhu více než 15 let.

Blechy

 • Blechy se z domácích mazlíčků často přenášejí do jejich košů a jiných oblastí, kde mazlíčci spí, jako jsou koberce a nábytek. U masivního napadení blechami je nutné tyto oblasti pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a vysávat je.
 • Dospělé blechy, které pozorujeme na zvířeti, tvoří pouhých 5% celé bleší populace. Zbylých 95% ve formě vajíček, larev a nymf v okolí zvířete zamořuje celou oblast, kde se zvíře zdržuje.
 • Vývojové formy blech (kukly) představují velmi obtížně zničitelný rezervoár blech. Mohou zůstávat spící až 140 dnů nebo i déle.
 • Celý životní cyklus blechy trvá za příznivých podmínek 3 týdny, může však trvat až i 6 měsíců.
KRKA